👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - det vanligaste ämnet på jorden.

Skapad 2013-11-25 13:13 i Frösakullsskolan Halmstad
En planering kring vatten där eleven får lära om vattnets olika egenskaper och utföra enkla undersökningar.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
Hur mår sjöarna och haven? Finns det hajar i Sverige? Hur fungerar vattnets kretslopp?

Innehåll

  Uppstarten på vårt tema blir att vi åker till Halmstads Teater för att se en musikalisk föreställning som handlar om vårt viktiga vatten.

  Föreställningen heter Vattenmannen och Speed.

Våra mål

 • Lära dig mer om vattnets kretslopp.
 • Träna på att berätta om vattnets olika former - fast, flytande och gasform.

Viktiga begrepp:

fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondensering, smältning, stelning

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • genomföra enkla experiment.
 • göra observationer.
 • se film om vatten.
 • skriva och illustrera vattnets kretslopp

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner.
 • kan använda begreppen rätt.
 • skriftligt eller muntligt berätta om vattnets kretslopp och vattnets olika former.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3