Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18 ty åk 7 SH - In der Stadt

Skapad 2013-11-29 10:09 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer vi att jobba med ord och fraser som ingår i kapitlet "In der Stadt"

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kommunikation: Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. Erfarenheter.

Lyssna och läsa: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt dikter. Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter. Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala: Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som stavning, fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

Konkretisering

Arbetsområdet går ut på att du ska kunna:

- ord, uttryck och fraser som ingår i kapitel "IN DER STADT" 
- förstå kortare texter och hörförståelse som handlar om förklara, fråga om vägen
- uttrycka dig med mer grammatisk säkerhet när du översätter meningar, texter och när du skriver

Undervisning

På lektionerna kommer vi att gå igenom en hel del ord, uttryck och fraser som du sedan ska använda för att förstå texter och skapa egna texter som handlar om att hitta rätt i en stad. Kunna alltså fråga efter vägen, olika byggnader osv. samt förklara desamma. Vi kommer att repetera hjälpverb, svaga verb i presens, modala verb samt lära oss att använda ackusativ. 

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av en matris. Det som bedöms är din skriftliga förmåga, din läsförståelse samt din hörförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Tyska åk 7, In der Stadt

Når ännu ej målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Läsförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i enkla texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i enkla texter.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i enkla texter.
Grammatisk förmåga - svaga verb i perfekt
Du kan inte eller sällan använda verben på ett korrekt sätt.
Du kan de flesta av formerna av verben, men är osäker på hur du använder formerna i meningar. Du visar att du ibland hittar rätt form.
Du kan oftast använda verben på ett korrekt sätt.
Du kan använda verben på ett korrekt sätt i meningar.
Grammatisk förmåga - ackusativ
Du kan inte använda eller identifiera ett ackusativobjekt.
Du kan oftast identifiera ett ackusativobjekt, men har svårt för att hitta rätt form i ackusativ.
Du kan oftast identifiera ett ackusativobjekt och kan därefter oftast använda en korrekt form i ackusativ.
Du kan både identifiera ett ackusativobjekt samt använda den korrekta formen i ackusativ.
Hörförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer.
Muntlig förmåga
Du saknar ordförråd för att kunna berätta något om dig själv och andra samt för att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Du kan berätta något om dig själv och andra samt delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Du kan uttrycka dig tydligt och klart med sammanhang och kan använda några olika stategier för att vardagliga samtal ska fungera.
Du deltar aktivt i samtal och pratar sammanhängande med gott uttal. Du använder olika stategier för att lösa språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: