Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 6, Tunaskolan HT 16

Skapad 2013-12-03 20:35 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Under åk 6 kommer du att få en introduktion i NO-ämnena biologi, kemi, fysik och teknik.
Grundskola 6 Fysik Teknik Biologi Kemi

Under åk 6 kommer du att få en introduktion i NO-ämnena biologi, kemi, fysik och teknik.

Innehåll

Mål

I biologi arbetar vi just nu med Linné, Darwin och livets utveckling. Vi kommer att använda mikroskop för att studera både djur- och växtceller. Avslutningsvis studerar vi mer om bakterier och virus.

Vi kommer att arbeta om ”Materia" och "Himmel och jord” avsnitten i fysiken. Här finns begrepp som Arkimedes princip, volym och massa. Astronomi har behandlat bl a vårt solsystem och hur det fungerar. Anledningen till att vi har dag och natt samt hur vi får våra årstider.

I kemi arbetar vi med kemiska experiment, t ex olika separationsmetoder. Vi kommer även att ta upp hur ämnen är uppbyggda samt om eld och hantering av eld.

I Teknik kommer vi att arbeta med olika projektarbeten, bl a ett karusellprojekt.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetssätt och redovisningsform

Under läsåret kommer du att få laborera och arbeta undersökande. Efter laborationerna kommer du någon gång att få redovisa vad du gjort i en skriftlig laborationsredogörelse.
Olika arbetssätt som kan bli aktuella under kursen:

 • Lektioner med genomgångar
 • Presentationer inför klassen/gruppen
 • Laborationer och demonstrationer
 • Studiebesök
 • Läxor
 • Skriftligt arbete
 • Muntliga och skriftliga test/prov

Visa din kunskap - Bedömning

Matrisen nedan kommer att användas vid bedömning.

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Matris NO åk 6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och modeller
Begrepp och modeller inom Naturvetenskap
Eleven har grundläggande kunskaper. Samtalar och diskuterar genom att ställa enkla frågor i naturvetenskapliga sammanhang, så att diskussionen förs framåt. Använder information på i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper. Samtala och diskuterar genom att ställa enkla frågor i naturvetenskapliga sammanhang, så att diskussionen förs framåt. Använder källor för att utveckla resonemang för texter anpassade till sammanhanget.
Eleven har mycket goda kunskaper. Samtalar och diskuterar genom att ställa enkla frågor i naturvetenskapliga sammanhang, så att diskussionen förs framåt och fördjupas och breddas. Använder källor för att utveckla resonemang för texter anpassade till sammanhanget.
Undersökningar
Genomföra undersökningar på olika nivåer
Bidrar till att planera och formulera undersökningar. Genomför undersökning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Drar enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga teorier. Bidra till exempel på förbättringar. Gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Planerar och formulerar i huvudsak fungerande undersökningar. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga teorier. Ger exempel på förbättringar. Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Planerar och formulerar i fungerande undersökningar. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Drar utvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga teorier. Ger exempel på förbättringar och visar på nya frågeställningar. Identifierar dessutom möjliga felkällor. Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Samtal och diskussioner
Frågor som rör Naturvetenskap. Söka Naturvetenskaplig information
Beskriver och berättar om naturvetenskapliga sammanhang. Vid diskussioner för eleven till viss del samtalet framåt. Använder rimliga resonemang om källornas trovärdighet. Skapar enkla texter och för samtal med naturveten-skapligt språk och med viss anpassning till sammanhanget.
Förklarar naturvetenskapliga sammanhang. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt. Använder utvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar utvecklade texter och för samtal med naturveten-skapligt språk och med relativt god anpassning till sammanhanget.
Förklarar och visar på mönster i naturvetenskapliga sammanhang. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt och fördjupar och breddar dem. Använder välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar välutvecklade texter och för samtal med natur-vetenskapligt språk och med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: