Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden 6A v 48-03 17/18

Skapad 2013-12-04 08:07 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete i historia och Geografi, som handlar om tiden då Sverige var som störst.
Grundskola 5 – 6 Historia Geografi
Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder?

Stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia och som varade i drygt 100 år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet.

Namnet stormaktstiden kommer ifrån att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

Du kommer att få lära dig om en dramatisk tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Vi kommer i arbetet att få lära oss hur Sverige kunde blir stora och vad det fick för följder. I arbetet kommer Du också att få veta hur människor levde, samt några viktiga händelser och personer/kungar/drottningar.

Innehåll

Innehåll

Du ska få lära dig om:

 • En spännande period i Sveriges historia, då mycket förändrades som lever kvar fortfarande
 • Intressanta personer som var viktiga under denna period som drottning Kristina och Karl XII
 • Varför många personer flyttade till Sverige under denna period
 • Vilka olika länder som var svenska under den här perioden
 • Hur kvinnor, män och barn levde under denna period
 • Viktiga krig som utspelades under denna period och konsekvenserna av dessa.
 • Sveriges gränser under den här tiden
 • häxprocesserna i Sverige

Syfte och övergripande mål

Så här ska vi arbeta

Upplägg/planering av Stormaktstiden

Vårt arbete om Stormaktstidens Sverige kommer främst att vara ett individuellt arbete. Vi kommer att läsa och lyssna på berättelser, se film, arbeta med ord/begrepp, jämförelser, instuderingsfrågor samt egna reflektioner.  Arbetet kommer att pågå mellan vecka 48-03 och avslutas med era redovisningar samt ett förhör. 

Arbetet kommer att delas upp i fyra delar. 

Del 1. Läs och gör arbetsuppgifter från häftet.

Del 2. Inledning/bakgrund/ord och begrepp. Enskilt!

Här kommer vi att lära oss bakgrund till Stormaktstiden samt tillhörande ord och begrepp.

Del 3. Hur levde man under Stormaktstiden? - Enskilt!

Under denna del av arbetet kommer vi att lära oss om hur människor levde under Stormaktstiden. Du kommer att utifrån instuderingsfrågor att individuellt besvara frågor som rör män, kvinnor, barn samt hur de olika samhällsklasserna levde och dess rättigheter. Denna del avslutas med att Du gör en egen reflektionsuppgift där du jämför hur det var att leva då jämfört med nu. Reflektionsuppgiften lämnas in till din lärare.

Del 4. Fördjupning händelse/person!

Vi kommer att lära oss om viktiga händelser och personer under Stormaktstiden. Du kommer att fördjupa dig i en utav dessa. Ett arbete som skall lämnas in, samt läggas i vår Historietidning.  

Detaljplanering med uppgifter!

Del 2. Bakgrund, översikt, ord och begrepp. Tid 1 vecka.

 • Genomgång av pedagogisk planering.
 • Vad vet vi om Stormaktstiden? Tankekarta
 • Titta på Film: Stormaktstiden del 1, 1611-1632 (Sli - 20 min)
 • Genomgång/översikt
 • Individuellt arbete med ord/begrepp. Inlämningsuppgift!

Instuderingsfrågor till del 2. 

Ord och Begrepp

Förklara  ord och begrepp utförligt. Skriv i din SO skrivbok alternativt iPad. Era individuella förklaringar lämnas/skickas in till er lärare. 

 • Valloner
 • Masugn
 • Kolmila
 • Blåsbälg
 • Ässja
 • Förmyndarräfsten
 • Reduktionen
 • Rikskansler
 • Snapphane
 • Förmyndarregering
 • Abdikera
 • Envälde
 • Livegna
 • Karoliner
 • Konvertera
 • Tsar

Del 3. Hur levde man under Stormaktstiden?  Tid 1 1/2 vecka

 • Genomgång av Stormaktstidens olika samhällsklasser (Adeln, präster, borgare och bönder)
 • Titta på Film: Stormaktstiden del 2, 1633 - 1659
 • Individuellt arbete utifrån hur man levde under Stormaktstiden. 

Instuderingsfrågor: 

 1. Hur levde barnen under Stormaktstiden? 
 • Berätta om hur bondbarnen hade det.
 • Vad skulle en prästpojke, adelspojke och en borgarpojke utbildas till? Varför?
 • Vad skulle en prästflicka, adelsflicka och en borgarflicka utbildas till? Varför?

                2.   Vilka rättigheter hade kvinnor som levde under Stormaktstiden?

                3.   Egen reflektionsuppgift.

 • Jämför hur det var att leva då med hur det är att leva nu.
 • Vilka likheter och olikheter ser du? Förklara!
 • Använd bl.a den kunskap/information som du inhämtat i tidigare uppgifter när du reflekterar. 

 

Del 4. Fördjupning händelse/person. Tid 1 1/2 vecka - i grupper om två-tre personer.

 • Historisk genomgång kring händelser/personer under Stormaktstiden.
 • Fördjupningsuppgift: Välj en utav följande personer/händelser att 

 

-----------------------

Ni redovisar inför klassen. Ni får fritt val av redovisningsmetod, men klassen ska kunna hämta kunskap från dem.

Redovisningarna börjar onsdag vecka 2. Då ska alla vara klara, då jag lottar turordningen.

Onsdag vecka 3 har ni prov! Se till att vara pålästa när det gäller begrepp, fakta och reflektioner. Jämför med hur det hade varit att leva då. 

 

 

Bedömning

Du ska kunna redogöra för någon händelse/person under Stormaktstiden.

Du ska kunna beskriva likheter och skillnader hur män, kvinnor och barn levde på 1600-talet jämfört med idag.

Du ska kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Jag bedömer även din förmåga att:

 • söka, samla och dokumentera fakta/information
 • reflektera över inhämtad faktakunskap

 

 

 

Uppgifter

 • Del 2

 • Del 3

 • Del 4

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Ge
Matris för Stormaktstiden år 6

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Ha kunskaper om viktiga personer eller händelser under stormaktstiden
Träna vidare på Sveriges regenter eller händelser, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna eller händelserna.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods händelser, kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av de viktigaste händelserna/ regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Var inte rädd för nya ord och begrepp och för att använda dem, fråga eller slå upp om du är osäker!
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Det är viktigt att du förstår det du har läst så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna. Fråga om du är osäker!
Du har en grundläggande förståelse och kan resonera kring centrala händelser.
Du har en god förståelse och kan resonera kring centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under stormaktstiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: