👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarverkstad

Skapad 2013-12-08 13:44 i Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6

Språka så att det sprakar! Genom att du kan skriva på ett sätt som gör att andra förstår vad du vill förmedla, kan du kommunicera med många olika människor. Då kan vi lära oss en massa spännande saker av varandra.

Innehåll

Syfte

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsådskådningar, generationer och språk möts.

Undervisningens innehåll-Vad?

(se kopplingar till läroplanen)

Undervisningens innehåll-Hur?

Vi arbetar med språklära och skrivtekniska regler i bl.a. läroboken Klara svenskan. Vi skriver egna texter, berättande texter, faktatexter etc, som vi sedan bearbetar och renskriver förhand eller på dator. Vi formar vår egen text från tankekarta till färdigskriven text. Vi tränar också på att skriva dialog. Vi tränar meningsbyggnad och pratar om hur vi kan bygga ut meningar för att förbättra dem och vilka kvaliteter som gör att en text upplevs som bra och intressant. Vi lyssnar till varandras texter för att lära oss av varandra och för att hämta inspiration.

Vi siktar mot kunskapskraven för år 6, se nedan!

Bedömning

Läraren kommer att bedöma din skriftliga förmåga formativt, genom återkoppling av dina texter. Vi kommer att arbeta en del med kamratbedömning. Du kommer att få ge respons på egna och andras texter och utifrån dessa utveckla dina egna texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6