Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1 VT 2016

Skapad 2013-12-18 15:07 i Junibackens skola Ludvika
Vi sjunger, tittar, spelar, skapar, undersöker m.m under vårterminen.
Grundskola 1 Musik

Sjunga, spela, skapa, instrument - detta är några av sakerna du kommer att få lära dig mer om under vårterminen i ettan.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och dina förmågor inom ämnet musik genom en varierad och lustfylld undervisning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Hur ska vi lära oss detta?

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma om du kan (din förmåga att);


* delta i gemensam sång (olika slags sånger/visor) * sjunga i takt till musiken

* röra dig på olika sätt till musik

* imitera och improvisera på ett enkelt sätt när vi rör oss

* känna igen några olika slags instrument

* uttrycka dina känslor genom dans och ord 

 

Det finns inte några kunskapskrav i trean. Vi jobbar med delar av det centrala innehållet i ämnet musik 1-3

Hur du får visa vad du kan?

Du visar vad du kan genom att delta aktivt;


* när vi sjunger, spelar och skapar.

* när vi leker, dansar och rör oss till musik.

* när vi pratar om/lyssnar på olika slags musik och instrument.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: