Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unikum utbildning - Fatta rätt beslut! Kortprojekt

Skapad 2014-01-02 15:45 i Fäladsgården Test-kommunen
Projektet är ett två-dagars projekt (heldagar) som förbereds och efterarbetas på oridnarie lektioner veckan för och veckan efter.
Grundskola 8 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap Slöjd
I vår vardag ställs vi ibland inför svåra beslut. Hur fattar du beslut? Och vad grundar du dessa på? Hur gör vuxna? Hur gör man t ex på det multinationella företaget H & M eller i vården?

Innehåll

Mål

Målet med projektet är att du:

 • Förstå hur olika företag och organsitioner fattar beslut
 • Förstå hur du själv fattar beslut i din vardag
 • Vilka etiska modeller som ligger till grund för olika sätt att besluta

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetets innehåll

Du arbetar till största delen under kortprojektet 4-5 april samt under lektionerna i so, sv och slöjd veckan före och so-lektionerna veckan efter.

Se uppdrag och startkeynote.

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Arbetssätt och redovisningsform

Under projektet kommer ni att:

 • samarbeta
 • diskutera
 • läsa tidningsartiklar
 • läsa faktasidor
 • se TV-program
 • intervjua personer som tar beslut
 • skapa en beslutsguide
 • debattera hur man bör fatta beslut

Visa din kunskap - Bedömning

Efter projektet bedömer vi:

 • din insats i arbetet fram til beslutsguiden och debatten (gruppuppgift)
 • kvalitén i beslutsguiden (gruppuppgift)
 • kvalitén på ditt framträdande i debatten (ensklit)
 • kvalitén i din reflektion (enskilt)

Kopplingar till läroplan

 • Re  C 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 9
  Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  C 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Reflektion

Reflektionen görs denna gång som en enskild skrivuppgift.
Du får skrivuppgiften av din SO-lärare.
Skrivuppgiften görs och lämnas på so:n.

Titta igenom siten med alla beslutsguider.
Vilken tycker du bäst berättar det som den ska (se uppdraget)?
Vad kunde du ha förbättrat i er guide?
Vad kunde du ha förbättrat i ditt arbete?

Matriser

Re Sv Sh Sl
Fg - Fatta rätt beslut! Kortprojekt

Bedömning av enskild skrivuppgift: Fatta rätt beslut med hjälp av etiska modeller

Resonera
Du försöker diskutera (resonera) fram ett ställningstagande.
Du tar ställning och förklarar på ett grundläggande sätt hur du kom dit.
Du tar ställning och förklarar tydligt hur du kom dit.
Du tar ställning och förklarar ditt ställningstagande ur olika synvinklar.
Argumentera
Du för fram något argument till ditt ställningstagande.
Du argumenterar för ditt ställningsstagande med något argument.
Du argumenterar för ditt ställningsstagande med flera argument.
Du argumenterar för ditt ställningsstagande med hjälp av övertygande argument.
Etisk modell
Du har inte med någon etisk modell.
Du nämner en passande etisk modell.
Du använder en passande etisk modell när du förklarar ditt ställningstagande.
Du använder större delen av modellens innehåll när du förklarar ditt ställningsstagande.
Etiska begrepp
Du försöker använda ett eller flera etiska begrepp men det blir inte helt rätt.
Du använder etiska begrepp på ett begripligt sätt.
Du använder etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: