👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amigos dos - capítulo 7-9

Skapad 2014-01-05 13:01 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här avsnittet kommer du att få lära dig hur man beskriver personer och lära oss ord för saker som du kan hitta i ditt rum. Vi ska repetera ord för utseende, djur och intressen.

Vi kommer även att titta lite på hur man böjer verb på spanska samt lära oss klockan.

!Buena suerte!

Innehåll

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna skriftligt och muntligt:

 • Ord och fraser för husets rum och möbler.
 • Prepositioner: debajo de, encima de, al lado de, detrás de, delante de, en el centro de, a la izquierda, a la derecha, en.
 • Bestämda artiklar: El – los. La – las.
 • Skillnaden mellan está och están
 • Beskriva hur någon ser ut.
 • Adjektivböjning – El chico es rubio. La chica es rubia
 • Böjningen av verbet tener samt några uttryck där verbet används.
 • Ord för olika sporter och andra intressen.
 • Ord för djur och dess egenskaper.
 • Klockan.
 • Ord och fraser som hör till kapitlen.

 

Aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen.
 • Leta efter ditt drömhus i Spanien på internet och göra en beskrivning av det
 • Hörförståelse

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 • Skriftligt prov där vi testar av ordförråd och grammatik. Du ska även ha koll på klockan samt kunna skriva ett brev om dig själv.
 • Hörförståelse.
 • Läsförståelse.

Matriser

M2
Bedömning moderna språk.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Presentation av ditt rum. Presentation av en idrottsstjärna.
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommu¬nikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ¬ningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kom¬munikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Skriva
Kunna klockan. Kunna göra en skriftlig presentation av en idrottstjärna. Kunna göra en personbeskrivning.
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Kunna läsa en text och följa instruktionerna.
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i t enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm¬nen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detal¬jer.
Lyssna och förstå
Kunna lyssna på en inspelning och svara på frågor.
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta äm¬nen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detal¬jer..
Kultur och samhällsliv
Ha kunskaper om hur man bor i spansktalande länder.
 • M2
 • M2  4-9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.