Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterperioden Vt 2014 år 4B

Skapad 2014-01-06 16:01 i Holmesskolan Torsby
LPPn bygger på Skolverkets förslag till planeringsprocess som finns i alla diskussionsunderlagen till de nya kursplanerna i Lgr11
Grundskola 4 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer eleven att få prova på vinteraktiviter på is och snö samt simträning i badhusets regi.

Om vädret kräver inomhusaktiviteter kommer vi att fortsätta med dans (bugg) samt olika slags bollsporter och lekar.

Innehåll

Syfte / förmågor

Syftet är att eleven ska få träna sin motoriska förmåga och få  uppleva rörelseglädje. De ska få träna sin samarbetsförmåga, utveckla en god kroppsuppfattning och få tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Konkretisering av mål

Du ska kunna delta i skridskoaktiviteter så som fri åkning, lekar och spel. Om möjlighet finns delta i längdskidåkning med egen/lånad utrustning.

Du ska kunna simma 100 meter bröstsim och 50 meter i ryggläge.

Du ska kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Du ska delta i en friluftsdag med inomhusfotboll i Stjernehallen den 11/2 och där spela mot lag från andra skolor. 

Du ska klara några turer i dansen bugg.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Arbetssätt

Vi kommer att vara ute på isbanan och genomföra

* olika övningar i skridskoteknik.

* olika lekar och spel.

Om möjlighet finns kommer vi att åka längdskidor

I badhuset kommer vi att

* träna bröstsim och ryggsim.

* lära oss att hantera nödsituationer.

Vid inneaktiviteter kommer vi att

* dansa bugg och lära oss några turer.

* leka olika lekar och spela olika bollspel.(inomhusfotboll) 

   

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

* simma i bröst och ryggläge

* klara nödsituationer vid vatten

* delta i rörelse, lek och idrott 

* delta i friluftsliv

Matriser

Idh
Idrott och hälsa Torsby kommun LGR 11 åk 4

------------->
------------->
-------------->
------------->
Rörelse, lek och idrott
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd delta i lekar, spel och idrotter i olika miljöer.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Dans och rörelser till musik
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd röra sig till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Hur eleven simmar bedöms i första raden "Rörelse, lek och idrott"
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd delta i simundervisningen.
Eleven kan simma 100 meter bröstsim och 50 meter i ryggläge
Eleven kan simma 150 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd delta i olika aktiviteter i skiftande utemiljöer.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
 • Idh
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd orientera sig i sin närmiljö.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hälsa och livsstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd föra enkla samtal om livsstilens betydelse för hälsan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Riskhantering
 • Idh
Eleven kan med stöd ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade, spel och idrotter..
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
 • Idh
 • Idh  4-6
Eleven kan med stöd hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: