Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi & Miljö

Skapad 2014-01-08 15:24 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Introduktion till ämnet kemi , vad består allt av, vad trodde man förr och hur fick vi reda på mer? Kemiska föreningar, material och dess egenskaper.
Grundskola 5 Kemi
Vi ska få lära oss vad allting runt omkring oss består av, var det kommer ifrån och vart allt tar vägen. Hur påverkar vi människor vår miljö - positivt och negativt? Dessutom ska du behärska olika begrepp som hör till ämnet kemi.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Begreppslig förmåga; Du ska lära dig grundläggande begrepp som hör till ämnet kemi.

Analysförmåga; Du ska få reflektera över vad man trodde förr och hur utvecklingen/kunskapen gick framåt. Du ska också kunna redogöra för ’orsak och verkan’ som sker genom kemiska reaktioner.

Bedömning - vad och hur

Du ska visa att du förstår de viktiga begreppen som vi lär oss, t ex. atom, molekyl, kemisk förening, grundämne, surt, basiskt, pH-skalan samt de tre formerna fast, flytande och gasform. Dessutom ska du känna till och delta i samtal om några naturvetenskapliga upptäckter, t ex vad man trodde allt bestod av för längesedan och hur vetenskapen utvecklades och varför.

Du ska kunna redogöra för någon kemisk reaktion och kunna förklara innebörden av naturlagen ”Ingenting försvinner - allt finns kvar”.

Undervisning och arbetsformer

Vi läser faktatexter, gör experiment, diskuterar och ser på filmer i ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: