Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP människokroppen - Hur får cellen det den behöver?

Skapad 2014-01-08 20:57 i Torpskolan Lerum
En pedagogoisk planering för åk 8 i biologi. Arbete med bl a biologiboken.
Grundskola 8 Biologi
Varför kan du inte leva utan att andas? Vart tar avfallet vägen? och hur kan vi förbruka den energi vi stoppar i våra kroppar? Detta arbetsområde kommer ge svaret på dessa frågor.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Konkretiserade mål

När du läst detta område kan du:

 • cellens uppbyggnad och behov, vävnad
 • förklara hur några olika organ och organsystem ser ut och fungerar och samverkar (andningssystemet och Blodomloppet)
 • beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen
 • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas
 • redogöra för hjärtats funktion och anatomi, stora och lilla kretsloppet
 • redogöra för blodets olika delar, funktion samt blodgrupper
 • grunderna i första hjälpen
 • kan du använda och diskutera dina kunskaper för att ta ställning i några hälsofrågor.  

Undervisningen

Vi kommer arbeta med biologiboken Puls Blodet s 186-189, hjärtat, blodkärlen 190-195.


Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
Egen textbearbetning där du besvarar frågor som hör till området
Laborationer, demonstrationer
Filmer

Området kommer att avslutas med ett prov

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att kunna genomföra och dokumentera en laboration
 • din förmåga att kunna kommunicera och disskutera
Bedömning enligt matrisen "Biologi"

Begrepp för arbetsområdet

Hjärtat och blodet:

ven, artär, kapillär, hjärtat, aorta, förmak, kammare, fick-segel-klaffar,kranskärl, stora och lilla kretsloppet,  åderförkalkning, hjärtinfarkt, blodtryck, sänkan, blodplasma, röda-vita blodkroppar, blodplättar, hemoglobin (Hb), blodgrupp (A, B, AB, 0)

Lungorna:

Luftstrupe, luftrör, stämband, struphuvud, lungor, lungblåsor, 

 

Matriser

Bi
Biologi - bedömningsmatris 2016 åk8 Kroppen

Utveckla förmågan att...

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Information, muntlig och skriftlig
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med enkla motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp och teorier
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet, och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: