Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2014-01-12 12:47 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundläggande taluppfattning 0-1000
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta laborativt med att upptäcka, undersöka och befästa hur vårt talsystem är uppbyggt inom talområdet 0-1000. Hur förhåller sig de olika räknesätten till varandra och vad betyder egentligen alla begrepp som vi använder på mattespråk?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 • ental, tiotal, hundratal och tusental
 • ordningstal
 • tallinjen
 • dela upp tal
 • likhetstecknets betydelse
 • större än och mindre än
 • dubbelt/hälften
 • tal i bråkform ( halv, tredjedel, fjärdedel)
 • de olika räknesätten
 • vardagsnära problemlösning
 • olika tankestrategier vid problemlösning och huvudräkning.
 • Algoritmer och skriftlig huvudräkning

Förväntat resultat

 • Bygga ett tal mellan 0-1000 med pengar och tiobas material.
 • Veta hur man skriver och läser ett tal mellan 0-1000
 • Kunna sätta ut ett tal i talområdet på en tallinje
 • Kunna någorlunda uppskatta olika mängder 
 • Kunna använda likamed tecknet.
 • Kunna använda de olika räknesätten för att lösa rutinuppgifter och enkla matematiska problem.
 • Kunna rita och/eller beskriva en halv, en tredjedel, en fjärdedel av en helhet.

Undervisning/arbetsformer

 • Arbeta laborativt med olika material. Ex äggkartonger och kulor vid multiplikation/division. Kulramar och tiobas- material vid addition och subtraktion.
 • Arbeta i par eller grupp med problemlösning.
 • Se olika mattefilmer.
 • Använda olika data/iPad spel i grupp eller enskilt för att träna huvudräkning i de olika räknesätten.
 • Spela olika mattespel.
 • Arbeta i matteboken för att befästa och träna lite extra på olika moment.
 • Sjunga multiplikationstabellerna ( 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 10)

Uppgifter bedömning

Genom regelbundna diagnoser och observationer vid olika moment ex problemlösnings diskussioner kan du visa vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: