Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Lådan Från frö till frö - ett NTA-tema

Skapad 2014-01-14 15:11 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi kommer att följa åkerkålens livscykel och mycket som hör till denna.
Grundskola 3 – 6 Biologi
Du ska vara trädgårdsmästare för en tid.

Innehåll

Från frö till frö

Under kommande period kommer du att lära dig hur växtens livscykel fungera och vad som behövs för att det ska fungera.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Du kommer att få arbeta praktiskt genom att själv plantera egna frön och se vad som händer i deras liv. Du ska dokumentera dina undersökningar och iakttagelse noga.

Undervisningens innehåll

Vad?

Detta kommer du att arbeta med under temat:
- Undersökning av ett frö och dess olika delar
- Plantering av frön av åkerkål
- Gallring av plantor
- Undersökning av plantor - vi mäter hur fort åkerkålen växer och dokumenterar det i form av en diagram; vi undersöker hur plantan förändras när den blir större
- Undersökning av åkerkålens olika delar
- Undersökning av blommans olika delar
- Undersökning av bin
- Pollinering av blommor
- Skördning av frön

Hur?

Du kommer att utföra 12 olika uppdrag i det här temat. Varje uppdrag ska dokumenteras på lösblad som samlas i temaplastfickan. Uppdragen gör du tillsammans med din NTA-kompis men dokumentationen sker individuellt. Ni har tillgång till en elevhandledning där varje uppdrag beskrivs i punktform som du ska följa. Vissa uppdrag kommer vi att planera tillsammans innan ni sätter igång med dem. Du kommer att få genomföra uppdragen genom att skriva hypotes, planera undersökningen, göra undersökningen, tolka resultatet och dra slutsatser. Du kommer att få beskriva och förklara dina undersökningar. Du ska dokumentera detta på ett tydligt sätt, både i text och bild och jämföra dina resultat med kompisars.

 

Detta kommer bedömas

Efter avslutat tema ska du kunna:
- namnge fröets olika delar
- förklara vad en växt behöver för att kunna leva
- förklara varför man måste gallra plantor
- namnge en växts olika delar och veta vad deras uppgift är
- namnge blommans olika delar och veta vad deras uppgift är
- förklara varför bin är viktiga för växter och tvärtom
- förklara hur pollineringen går till
- beskriva en växts livscykel

Du kommer att bli bedömd hur du genomför undersökningarna på lektionerna och hur du beskriver och förklarar både muntligt och skriftligt. Du kommer att få en hemuppgift där du ska berätta om det du lärt dig. Du kommer också få ett prov i slutet av temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: