👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrketräning åk 9

Skapad 2014-01-15 14:05 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under temat styrketräning skall du få lära dig vad som händer i kroppen när du tränar, hur du kan träna och varför det är viktigt för din egen hälsa. Vi skall även prata om kroppsideal och doping.

Innehåll

Syfte

Utveckla kunskaper om hur styrketräning påverkar din hälsa samt få en förståelse för de kroppsideal som råder i samhället.

Centralt innehåll

Hur styrketräning påverkar rörelseförmåga och hälsa.
Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av Skador, genom till exempel allsidig träning.
Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.
Doping och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Konkretisering

Utveckla en god kroppsuppfattning genom att medvetet känna efter vilka muskler som arbetar i kroppen vid olika styrkeövningar.

Utveckla kunskaper om vad som händer i kroppen vid regelbunden styrketräning.

Utveckla kunskaper om hur styrketräning bedrivs på ett säkert och drogfritt sätt.

Få en förståelse för hur exponeringen av kroppen i tidningar, tv och på internet påverkar våra kroppsideal.

Undervisning och arbetssätt

Teoretisk/praktiska genomgång av basövningar inom styrketräning samt praktiskt genomföra det under lektionstid.

Information och diskussion om kroppsideal och doping.

Genomgångar av styrketräningsteori.

Planera och genomföra ett eget träningsprogram.

Gruppdiskussioner om styrketränings teori.

Bedömning

Hur väl du genomför styrkeprogrammet.

Ditt deltagande i diskussioner om kroppsideal och doping.

Vilka kunskaper du visar teoretiskt/praktiskt i ditt egna träningsprogram. Du skriver mål med ditt program samt utvärderar detta. Denna uppgift är en inlämningsuppgift.

Deltaga i gruppdiskussioner kring den teori vi arbetat med. Gruppen lämnar in sina svar i classroom.