Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MODERSMÅL FRANSKA 1- 4

Skapad 2014-01-16 12:05 i Västerholm Grundskolor
Mall för lpp för Västerholms friskola hösten 2011. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola F – 9 Modersmål
Lära sig grunderna. Läsa, skriva, räkna, tala. sjunga ramsor, lyssna på sagor, om kunskap om Frankrike och fransktalande länderna.

Innehåll

Syfte

Vad ska undervisningen inriktas mot? Vilka förmågor ska utvecklas? Syftet med detta avsnitt är ...

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Så här ska vi arbeta

Konkret. I detta moment kommer vi att ...

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att ... Konkret beskrivning av examinationsformer.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: