👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen

Skapad 2014-01-20 22:10 i Läroverket Hudiksvall
Planering av kursen "Hinduismen" i år 9.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Innehåll

https://www.youtube.com/watch?v=-_P19wCCxQQ#action=shareSyfte

Eleven ska få inblick i och förståelse för den centrala tankegången och urkunderna inom hinduismen, huvuddragen i hinduismens historia samt olika tolkningar och bruk inom hinduismen.

Eleven ska lära sig betydelsen av olika begrepp och samband inom hinduismen och religionskunskapen samt kunna föra resonemang kring dessa.

Undervisning

Enskild läsning av lärobokstexten och besvarande av instuderingsfrågor.

Arbetsuppgifter av olika slag.

Lärares genomgångar.

Filmvisning.

Skriftligt prov.

Ev fördjupningsuppgifter (för högre betyg)

 

Bedömning

Eleven bedöms efter förmåga att förklara viktiga begrepp inom hinduismen och religionskunskapen (t ex karma, reinkarnation och befrielse/frälsning), föra resonemang kring begrepp och samband (redogöra för t ex olika vägar till befrielsen osv.). Om eleven gör fördjupningsarbete bedöms förhållningssätt till använda källor (hur många källor, olika slag av källor, kritisk bedömning av källornas trovärdighet).

 • Hur och när hinduismen uppstod.
 • De fyra vedaböckerna och andra heliga skrifter.
 • Hur hinduismen ser på världen.
 • Brahman, atman.
 • Gudarna (Brahma, Vishnu, Shiva osv.)
 • Det eviga kretsloppet.
 • Reinkarnation och karma.
 • Befrielsen eller moksha (olika tolkningar)
 • Olika vägar till befrielse.
 • Kastsystemet.
 • En hindus vardag.
 • Högtider, födelse, giftermål, död osv.
 • Religion och samhälle