Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2014-01-22 07:41 i Antistilla skola Grundskolor
Vi ska lära oss om vad orden gravitation, tyngdkraft, friktion balans, tyngdpunkt och jämvikt innebär.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss vad orden tyngdkraft, gravitation, dragningskraft, balans, jämvikt och friktion står för.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla sin förmåga att samtala om och ha förståelse för begreppen tyngdkraft, gravitation, rörelse, friktion, jämvikt, balans och tyngdpunkt.


Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.


Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.


Eleverna ska utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisning

 • Vi pratar om historiken, bla om Isacc Newton.
 • Vi gör egna experiment, bl.a där vi släpper föremål från samma höjd.
 • Vi går ut i lekparken/skolgården där vi där vi undersöker friktion,rörelse, balans och jämvikt.
 • Vi gör enkla vardagsnära tester på tyngdpunkt i kroppen, även på stödyta.
 • Vi tittar på filmer om tyngdkraft och friktion (UR.se)

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Arbetssätt/arbetsformer

 • Vi gör enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Vi gör enkla naturvetenskapliga undersökningar genom att göra olika experiment.
 • Vi dokumenterar vår undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
 • Eleverna får berätta och förklara sina resultat både muntligt och skriftligt.
 • Vi kommer att använda oss av Concept Cartoons.

Bedömning

 • Du ska ha utvecklat din förmåga att samtala och ha förståelse för begreppen tyngdkraft, gravitation, rörelse, friktion, jämvikt, balans och tyngdpunkt.
 • Du kommer att få beskriva dina kunskaper genom ditt resonemang kring Concept Cartoons samt genom din skriftliga dokumentation.
 • Du kommer även att få redovisa en del resultat muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Uppföljning/utvärdering

 • Vi kommer att ha ett litet skriftligt test.
 • Vi ska även tillsammans i klassen utvärdera om vi uppnått målen kring arbetsområdet.Detta görs muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: