Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism

Skapad 2014-01-24 09:07 i 0 Ängetskolan Örnsköldsvik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur kan det komma sig att lampan tänds då vi trycker på "knappen"? Hur fungerar en eltandborste och hur laddas den upp? Frågorna är många och vi ska här ta reda på hur det fungerar.

Innehåll

SYFTE

Vi ska lära oss nya begrepp i ellära och magnetism som finns i vår vardag, samt göra många laborationer för att förtydliga/förstå begreppen och modeller vi använder i fysiken.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

KONKRETA MÅL

- atomens uppbyggnad (vilka delar och laddningar som finns, elektron negativ, proton positiv, neutron neutral)

- Vad är elektrisk ström?

-Vad är statisk elektricitet?

- Vad är elektrisk spänning och ström? Enheterna Volt och Ampere. Hur mäter vi volt och ampere?

- Vad är en elektrisk ledare? Öppen/sluten krets

- Vad är resistans och isolatorer?

- Elsäkerhet

-Kunna rita kopplingsscheman.

- Seriekoppling och parallellkoppling av både lampor och batterier.

- Hur ström kommer till husen

- Likström och växelström

- Vetenskapsmän som betytt mycket för vårat samhälle.

-Hur två magneter påverkar varandra

- Veta hur ett kompass fungerar

-Veta att och hur elektrisk ström skapar magnetfält

-Skillnad på permanent magnet och en elektromagnet

-generatorn

-transformatorn

-induktion

- effekt

Här under skriver vi in "nya" saker som uppkommer under pågående kurs.

 

 

 

 

 

 

ARBETSPROCESS

- genomgångar

-studieuppgifter

-laborationer

- filmer

BEDÖMNING

se matris

Matriser

Fy
Ellära och magnetism

Undersökningar

 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra
Eleven kan genomföra genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Planera
Eleven bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser.
Slutsatserna har viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Slutsatserna har relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Slutsatserna har god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonera
Felkällor
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättringar
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningar kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang.
Förklara
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Företeelser i vardagslivet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet.
Fysikaliska samband
Eleven kan visa på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan visa på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan visa på komplexa fysikaliska samband.
Resonera
Miljö
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön.
Hållbar utveckling
Eleven visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beskriva och förklara
Naturvetenskapliga upptäckters betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: