👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordens geografi

Skapad 2014-01-27 15:42 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 5 Geografi
De nordiska ländernas geografi. En jämförelse mellan de olika ländernas förutsättningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Det övergripande syftet är att arbeta med att få fram information från olika källor och sammanställa den och samtidig lära sig om de nordiska länderna och de likheter och skillnader som finns mellan länderna med tanke på natur- och kulturlandskap.

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att kunna jämföra och se skillnader för förutsättningarna för de olika nordiska länderna. 

Att du har grundläggande kunskaper om de nordiska ländernas namngeografi.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar i grupp.

I ett dokument som delas med Magnus ska man redovisa följande:

 1. Landets utseende (geografi) 
 2. Språket, språken
 3. Huvudstaden och något om den
 4. Andra städer i landet
 5. Värt att se som turist
 6. Energi - varifrån får man sin elström
 7. Inkomster för landet
 8. Jordbruk - förutsättningar för det
 9. Frivillig rubrik

 

Informationen får vi från norden.org, ne.se, landguiden.se samt från kartbok. I sista hand googlar man.

Öva på att sätta ut städer, hav, sjöar etc.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6