Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin i vardagen

Skapad 2014-01-28 14:58 i Vinbergsskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med bland annat ämnens olika egenskaper, grundämne, kemisk förening, blandning, lösning, surt och basiskt, kemisäkerhet i hemmet.
Grundskola 4 Kemi

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och begrepp samt skapar nyfikenhet och intresse inom kemi.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- berätta och reflektera över det du har läst.
- skriva texter och svarar på frågor med tydligt och reflekterande innehåll.
- berätta/diskutera, ställa frågor, jämföra och framföra egna åsikter.
- förstå och använda dig av nya begrepp
- ställa hypoteser, tolka experiment och se samband.

Jag bedömer dina förmågor genom att:
- läsa dina texter.
- lyssna till hur du deltar i diskussioner.
- se hur du genomför och dokumenterar dina experiment.

Undervisning och arbetsformer

- Skriva texter svara på frågor och söka information
- Genomgångar
- Experiment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: