Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text vecka 9-12

Skapad 2014-01-29 10:00 i Torpskolan Lerum
Arbete där eleverna ska träna sin förmåga att uttrycka en åsikt i form av en debattartikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska

I det här arbetsområdet du träna på argument-motargument, läsa debattartiklar och analysera, skriva egen argumenterande text och ge respons på andras texter.

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med följande syften: 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll för ämnet svenska

Vi jobbar med följande centralt innehåll 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetsprocess och lektionstid

Vi ska i arbetsområdet jobba på följande sätt:

 • genomgångar
 • träna argumentation genom övningar
 • läsa debattartiklar - urskilja särdragen 
 • skriva en argumenterande text 

Checklista

CHECKLISTA Argumenterande text

Namn:

Följande ska vara   med i din text:

         X

Din åsikt(Tes) tydligt   presenterat.

 

Dina argument klart och   tydligt presenterade(minst tre).

 

Förklarat och   underbyggt dina argument (med fakta, t.ex statistik).

 

Sammanfattning av dina   idéer och upprepning av din ståndpunkt(åsikt).

 

Sambandsord(t.ex och,   att, därför, eftersom, för, för att osv). Skapar flyt i din text.

 

Följande kan   förstärka din text ytterligare:

 

Upprepningar, t.ex …så   måste det, verkligen måste det göras något.

 

Använd ett   känsloladdat språk. Känsloargument baserat på vad du tycker är rätt och fel.

 

Använd   överdrifter(lagom stora)

 

Använd grupper om tre,   (Tillgång till rent vatten gör människor friskare, starkare och   mer motståndskraftiga.)

 

Motargument och   bemötande av detta/dessa. Faktaargument bemöts med fakta och känsloargument   med känsla och/eller fakta.

 

Uppgifter

 • Argumenterande text

Matriser

Sv
Argumenterande text vecka 2-4

E
C
A
Skriva
Du ska kunna skriva en debattartikel efter angivna instruktioner
Du kan skriva en debattartikel med viss språklig variation, med flyt i din text samt i huvudsak fungerande anpassning till uppgiften. Se även checklista.
Du kan skriva en debattartikel med med relativt god språklig variation, med gott flyt i din text samt fungerande anpassning till uppgiften. Se även checklista.
Du kan skriva en debattartikel med med god språklig variation, med mycket gott flyt i din text samt väl fungerande anpassning till uppgiften. Se även checklista.
Söka, välja ut, sammanställa information.
Du har använt dig av ett fåtal källor och på ett enkelt sätt resonerat om källornas användbarhet och trovärdighet.
Du har använt flera källor och resonerar på ett utvecklat och underbyggt(stödjer ditt resonemang med exempel från källorna) sätt om dina källors användbarhet och trovärdighet.
Du har använt flera källor och resonerar på ett väl utvecklat och underbyygt sätt ditt resonemang om dina källors användbarhet och trovärdighet. Du har ett källkritiskt förhållningssätt.
Respons
Du ger på ett enkelt sätt respons på en klasskamrats text, utifrån givna instruktioner och bearbetar själv, på ett enkelt sätt, din text utifrån kamratrespons.
Du ger på ett utvecklat sätt respons på en klasskamrats text, utifrån givna instruktioner och bearbetar själv din text mot ökad tydlighet och kvalité på ett fungerande sätt.
Du ger på ett väl utvecklat sätt respons på klasskamrats text efter givna instruktioner och bearbetar själv din text mot ökad tydlighet och kvalité på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: