Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Svenska åk 4 vt 2014 - Läsförståelse och stavning.

Skapad 2014-01-30 17:11 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Denna PP behandlar både skriva -stavning och att läsa - läsförståelse, i en årskurs fyra.
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Detta ligger till god grund för hur vi arbetar med dessa områden.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under-visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar  egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om        svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Centralt innehåll (Lgr-11)

 

Kunskapskrav (Lgr-11)

 

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du tillägnar dig kunskaper om det skrivna språket och blir säkrare på ords stavning
 • du får förståelse för skiljetecken och språkriktighet
 • du ska bli förtrogen med olika strategier/sätt att skriva på
 • du utvecklar ditt skriftspråk, tränar på att redigera och att skriva på dator
 • du ökar ditt läsflyt och din läsförståelseförmåga

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • läsförståelse
 • stavningsregler
 • enkel och dubbel konsonant
 • å/o, e/ä, m/n, sj, tj, ng, l och s - ljud 
 • lik-ljudade ord
 • vanliga svårstavade ord
 • undantagsregler, t.ex ordet hade
 • redigering och användning av dator

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • tillämpa olika läromedel/material och metoder för att få ett så mångsidigt lärande som möjligt
 • arbetsboken "språklära" följer arbetet som en röd tråd
 • genomföra ett test/kartläggning om ljud
 • arbeta/utveckla/utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass

 

 • rika möjligheter att läsa/lyssna på andra
 • skriva, formulera sig, kommunicera och läsa olika typer av dikter
 • arbeta kreativt med ljudövningar t.ex i form av spel
 • redigera och skriva på dator
 • samtala i smågrupper/par

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar:

 • din förmåga att beskriva och ge exempel på hur ord med ovanstående ljud stavas
 • din förståelse för och förtrogenhet med, stavningsreglerna
 • din utveckling i språkets struktur och anpassning
 • din förmåga att samarbeta i grupp/par
 • din läsförståelseutveckling

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt med lärare och i grupp, kring dina skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom samtal med- och muntlig redovisning för, lärare/klass
 • genom observationer och dokumentation av lärare
 • i ett test/kartläggning på stavning och läsförståelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: