Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Teknik åk 4 ht/vt 2013/14. Uppfinningar och uppfinnare!

Skapad 2014-01-31 16:22 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Ett forskningsarbete om uppfinnare samt att utveckla en egen uppfinning, detta redovisas i ett nätverktyg - Powtoon!
Grundskola 4 Biologi Fysik Teknik Kemi
Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

De kunskapskrav som är i fysik gäller även kemi och biologi.

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om några viktiga svenska och utländska uppfinnare
 • du får förståelse för tekniska lösningar/uppfinningar i hemmet/vardagen
 • du ska bli förtrogen med hur uppfinningar genom tiden påverkar hur vi lever nu
 • få lära dig skillnaden mellan upptäckt och uppfinning
 • du får fantisera om och göra en skiss på en uppfinning, den får du sedan redovisa och träna på att argumentera för 
 • du får konkret arbeta med att söka fakta, dokumentera och göra en Powtoon om en uppfinnare du forskat om, detta ska sedan redovisas för klassen
 • du får lära dig om teknik förr, jämfört med nu

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • teknikens - och betydelsefulla uppfinningars historia
 • skillnaden mellan upptäckt och uppfinning
 • komma på din egen uppfinning och få hjälp med/ stöd i rimlighet mm
 • de mest kända uppfinnarna i Sverige och utomlands
 • jämföra teknik förr och nu, fördelar resp, nackdelar
 • träna på att argumentera för din uppfinning vid redovisningen och som publik ge förslag på utvecklingsmöjligheter
 • hur man söker fakta
 • hur man arbetar med Powtoon, bildprogram och olika redovisningssätt

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • se på filmer om olika uppfinningar
 • föreläsningar och samtal om ämnet, få idéer om det egna arbetet
 • göra en beskrivning och skiss/ritning på uppfinningen du kommit på 
 • redovisa den och argumentera för dess fördelar, ta till dig tips på utvecklingsmöjligheter av publiken
 • som publik ge förslag på utveckling, ge konstruktiv kritik
 • forska kring uppfinnaren du valt, tillsammans med minst en klasskompis 
 • hämta fakta och skriv med egna ord om uppfinnaren 
 • arbeta kreativt med Powtoon och redovisa den
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar: 

 • din förmåga att analysera och samarbeta kring gruppuppgifterna
 • din förmåga att beskriva skillnaden mellan upptäckt och uppfinning
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser i detta ämne
 • din fakta- och färdighetskunskap om tekniken/uppfinningar vi arbetat med
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper och ta ett personligt ansvar 
 • din förmåga att vara aktiv som publik med att ge tips på utvecklingsmöjligheter och ställa frågor till den som redovisat sin uppfinning
 • din förmåga att ta kritik, svara på frågor och argumentera för din uppfinning

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter om olika uppfinnare
 • genom samtal med- och muntlig redovisning för lärare/klass i en trygg miljö
 • redovisning av uppfinnaren du forskat om, -Powtoon
 • genom observationer och dokumentation av lärare
 • med samtal / diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp / par samt enskilt läxarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: