Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8, Läsa bok

Skapad 2014-02-01 17:28 i Stenbackaskolan Karlshamn
Du ska läsa en bok som heter : die Kette der Familie von Bechstein
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Konkretisering

 

Du arbetar självständigt med boken och dess frågor under lektionstid i din egen takt.

Efter att vi läst klart skriver du en sammanfattning av boken där du berättar om handlingen och personerna i boken.

Vi tränar samtidigt verb för att du ska kunna uttrycka dig i olika tidsformer när du beskriver och berättar.

Undervisning

På lektionerna får du stöd och hjälp i din läsning av din lärare.

Vi går igenom och pratar om verb i olika tidsformer och du lär dig nya verb varje vecka.

Vi går igenom vad som ska finnas med i en sammanfattning och vilka ord och uttryck som vanligtvis förekommer när man återberättar och sammanfattar, t.ex es handelt von, die Hauptperson, die Handlung, am Anfang, dann, später etc.

Bedömning

Bedömning sker genom en matris.

Matriser

M2
PP Tyska åk 9, Läsa bok

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skönlitteratur
Du uppfyller ännu ej kravet på att läsa skönlitteratur.
Du läser ut och arbetar med boken och du uppfyller då kravet på att läsa skönlitteratur.
Skriftlig framställning - korrekthet
Du kan skriva enkla ord och fraser, men har svårt för att bygga begripliga meningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska korrekt.
Du formulerar dig enkelt och till stor del korrekt.
Skriftlig framställning - innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Texten är till viss del sammanhängande och varierad.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt. Du varierar ditt språk (meningsbyggnad och ordval) och skriver sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: