Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckas med problemlösning

Skapad 2014-02-02 18:17 i Håksbergs skola Ludvika
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vad är problemlösningslycka? Är det mer än att känna lättnad över att en uppgift är utförd? Javisst är det det! Problemlösningslycka är det man kan känna när man märker att den strategi man valt leder framåt tills man tillslut hittar en lösning på ett problem.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss att:
- formulera och lösa problem
- reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss mer om problemlösning genom att träna på att:

- lösa matteproblem
- använda olika strategier när vi löser problem
- välja en bra strategi
- se om lösningen är rimlig
- förklara hur vi har löst uppgiften
- prata om hur man kan lösa problem på olika sätt
- göra egna matteproblem

Vad som kommer att bedömas:

Hur du får visa vad du kan:

Under höstterminen kommer vi att träna mycket på de punkter som finns i ovanstående ruta, Hur ska vi lära oss detta? Under dessa lektioner ska du arbeta självständigt, i par och i grupp. Du kommer att få tillfälle att välja mellan olika strategier, fundera på om olika lösningar verkar rimliga och få förklara för andra hur du/ni har tänkt. 

I början av arbetsområdet ska du fylla i en självvärderinglapp om vad du tycker om problemlösning. I slutet av arbetsområdet kommer du att få fylla i samma lapp men den delen där du fyller i vad du kan om problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Att lyckas med problemlösning
Du kan utföra nedanstående med viss hjälp.
Du kan utföra nedanstående självständigt.
Du kan lösa enkla matteproblem.
Du har tålamod och försöker själv innan du ber om hjälp.
Du kan använda några strategier.
Du kan se om lösningen verkar rimlig.
Du kan visa hur du har löst uppgiften.
Du kan förklara för andra hur du tänkt.
Du kan hitta på egna matteproblem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: