Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett skåp med tanke.

Skapad 2014-02-09 16:33 i Hudiksvall
Genom att se på skåpet bör man kunna ana vad som finns i det.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska designa och tillverka ett skåp som vid betraktande ger en fingervisning om vad som döljer sig i det.

Innehåll

Målet med arbetsområdet.

 • Att träna din förmåga till idéutveckling.
 • Att kunna göra ritningar med minst två olika perspektiv.

 • Att utveckla förtrogenhet med verktyg och maskiner.
 • Att utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Undervisningen.

 • Teoretiska och praktiska genomgångar av ritteknik, materiallära och verktygskunskap.

 • Möjlighet att med lärarstöd designa och tillverka ett skåp.
 • Genomföra arbetet så självständigt som möjligt.
 • Utvärdering av arbetsprocessen och det färdiga alstret.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Bedömning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: