Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2014-02-12 12:28 i Östad skola Lerum
Grundskola 5 Engelska
Are you ready for some English? Under det här läsåret ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att tala, läsa, skriva och lyssna på engelska.

Innehåll

Syfte

 

Ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare ( Lgr-11)

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Centralt innehåll

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina förmågor när det gäller att tala, samtala, lyssna och skriva på engelska. Under lektionerna kommer vi att lägga fokus på:

 • att tala mycket engelska
 • att ta emot instuktioner på engelska både muntligt och skriftligt
 • att ha muntliga presentationer, att berätta på engelska om något som är välbekant
 • att ställa frågor till andra och delta i diskussioner på engelska
 • att lyssna och se på engelska filmer och berättelser för att förstå talad engelska
 • olika slags artighetsfraser i tal och skrift
 • olika språkliga företeelser i uttal och stavning
 • olika grammatiska stukturer
 • läsa olika slags engelska texter
 • olika levnadssätt och traditioner i olika engelsktalnde länder

Metod

För att du ska få möjlighet att lära det här ska vi på lektionerna:

  • tala mycket engelska, ställa frågor, svara och diskutera
  • öva på många nya ord, uttal och dess betydelse men också olika synonymer
  • ha muntliga och skriftliga presentationer
  • lyssna på engelska berättelser
  • se på engelska filmer
  • läsa engelska texter både sagor och olika slags berättelser
  • skapa egna engelska texter
  • arbeta med olika arbetsuppgifter där du övar dig på engelsk grammatik och ordförståelse
  • arbeta med att lära känna levnadssätt och traditioner i olika engelsktalande länder

Kunskapskrav

Du kan visa dina förmågor och vad du lärt dig under lektionerna då du får möjlighet att arbeta enskilt, i grupp och delta i diskussioen. Det som kommer bedömas är:

 • att du deltar aktivt under lektionerna och talar engelska, dels helt fritt men också för att svara på frågor
 • att du lär dig nya ord för att utöka ditt ordförråd, både uttal och hur de stavas
 • att du lyssnar och förstår talad engelska,
 •  att du förstår instruktioner och olika fraser
 • att du kan läsa enkla texter på engelska
 • att du kan skriva egna kortare texter på engelska
 • att du kan översätta engelska

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: