Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2014-02-12 16:12 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi NO (år 1-3)
Inledning

Vår utgångspunkt är att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), gäller alla individer oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, ekonomisk ställning, funktionsnedsättning, hivstatus eller var i världen man lever. Det inbegriper RFSU:s tre friheter: allas rätt att vara, välja och njuta och förutsätter en fördomsfri och öppen syn på sexualfrågor liksom ett rättighetsperspektiv. Rättigheter och kunskap är grunden för att kunna göra egna fria val. (Ur RFSU´s värderingar och mål)

Innehåll

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan föra resonemang om hälsa, sjukdom, och visar då på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Bedömning

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar samt metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Din förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang inom hälsa och sexualitet.

Undervisning

Så här ska vi arbeta

Genomgångar, självstudier i biologi om kroppens delar och funktion, diskussioner, filmvisningar, värderingsövningar utifrån  angivna internetkällor såsom:

http://www.rfsu.se oc http://www.umo.se

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: