Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2014-02-13 16:42 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Matematik
I fem veckor kommer vi att arbeta med olika plangeometriska figurer, vinklar, omkrets och skala.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du lär dig:

 • uppskatta, mäta, och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • använda gradskiva
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumma i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • räkna med skala
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • gradskiva, vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, diagonal, omkrets, cirkel, medelpunkt, radie, diameter, skala, förminskning, förstoring, naturlig storlek

 • vertikalvinklar, sidovinklar, yttervinkel, polygon, regelbunden månghörning.

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 7.Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:
- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt
och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Matriser

Ma
Geometri

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Begrepp
 • Ma
Metod
 • Ma
Problemlösning
 • Ma
Resonemang
 • Ma
Kommunikation
 • Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: