Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Taluppfattning åk 4

Skapad 2014-02-13 20:28 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att jobba med tal, tallinjer, positionssystemet, decimaler- bråk- procent och de fyra räknesätten.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta enskilt, i liten och i stor grupp. 

I stor grupp kommer vi att tillsammans arbeta med olika begrepp, som du sedan får fortsätta att öva på i mindre grupp och enskilt.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Kommunikation: Hur väl du;
- kan kommunicera dina tankar med ord, bild, tabeller, grafer m.m.
- visar din uträkning, förklaring och svar.
- visar din disposition.
- tydlighet vid uträkningar.

Begrepp: Hur väl du kan;
- använda dig av matematiska begrepp, t.ex. possitionssystemet, tallinje.
- skriva, läsa och räkna med decimaltal.
- relationen mellan bråk, procent och decimaltal.
- andra talsystem.
- enkel ekavationslösning

Metod:Hur väl du kan använda dig av olika matematiska metoder;
- kunna algoritmer för de fyra räknesätten.
- rimlighetsbedömning.
- avrundning.
- storleksordna bråk, decimaltal, procent och heltal.
- göra beräkningar med bråk och procent. 
- överslagsberäkning.

Resonemang: Hur väl du kan föra och följa matematiska resonemang, t.ex hur du frågar och resonerar med dig själv och andra för att lösa ett problem eller en uppgift.

Problemlösning: Hur väl du kan och på vilket sätt som du löser problemuppgifter.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta under presentationer, och eget arbete minst en gång/ vecka hela läsåret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma

Kommunikation
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska ut- trycksformer med viss anpassning till sammanhanget
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin- uppgifter inom aritmetik, algebra,
Resonemang
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Problemlösning
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble- mets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: