Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellös förskola Fjärilen- Sagoäventyr med "Sally säl"

Skapad 2014-02-17 13:23 i Ellös förskola Orust kommun
Sagoäventyr där vi sjunger, spelar teater, leker med "Sally säl"
Förskola
Vi har valt att arbeta med boken om Sally säl. Vi tänker dramatisera Sally säls äventyr tillsammans med barnen.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Vår barn grupp består av 9 barn, där alla är jämngamla (fyller 4 år under 2014).  Alla barn leker väldigt mycket rollekar i olika konstellationer.  Därför vi vill erbjuda barnen en större möjlighet att utveckla sin kreativitet i leken med ett gemensamt tema. Vi vill också ge barnen möjlighet att sätta sig in i olika roller, upplevelser och hur andra kan känna sig.  

Varför har vi valt att jobba med Sally säl?

Vi vill skapa ett rolig och lustfylld äventyr med Sally säl. Vi erbjuder barnen olika uttrycksformer så som sång, rörelse, dans och skapande. Genom detta temat kommer barnen få ytterligare möjlighet att utveckla sitt språk och kreativitet. Vi kommer även att gå till havet och utforska "Sally Säls" miljö. Vid stranden kommer vi att leka, dramatisera Sally Säls äventyr.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:
Vi har observerar och iakttar barnen leker mycket rollekar. Därför vill vi erbjuda barnen ett sagoäventyr med Sally säl som förhoppningsvis kommer att inspirera barnen till ytterligare nya lekar. 
Vi ville skapa en liten "scen" där vi kommer att dramatisera sagan. Barnen har varit med och tillverkat en ridå, barnen fick måla på två gardintyger. 

I början av temat kommer vi att vara inne och dramatisera sagan. Vi har planer att flytta ut temat till sin rätta miljö vid havet (en strand vid Ellös). 

Eftersom vi utgår från barnens lust, nyfikenhet och intresse vet vi inte hur och när temat kommer att avslutas. 

Aktiviteter:
Tillsammans med barnen har vi samling då vi lyssnar, sjunger dansar och dramatiserar Sally säls äventyr. Barnen kommer även att få skapa rekvisita till Sally säls äventyr. 

 

Utvärdering

V har upplevt att barnen har varit entusiastiska under temats gång. Sally säl och hennes vänner har varit mycket populär inslag i den dagliga leken. Vi pedagoger har för barnen dramatiserat Sally säls äventyr. Barnen blev inspirerade och har lekt Sally säl äventyr många gånger. Vi har till stort sätt uppnått målen som är kopplade till läroplanen. Detta ser vi genom att barnen har utvecklat större förmåga att ta hänsyn och hjälpa varandra. Barnen har även utvecklat mer fantasi och kreativitet.

Vi upptäckte under temats gång att vi hade för stora ambitioner med att jobba med drama mer strukturerat. Barnen har utvecklat sina egna lekar och därför ville vi inte styra barnen för mycket.

 

 

Analys

Hur blev resultaten?
Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: