Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RE De abrahamitiska religioner

Skapad 2014-02-18 10:28 i Västerskolan 6-7 Uddevalla
Vi kommer under några veckor att arbeta med kristendomen, islam och judendomen, de religioner som alla härstammar från Abraham - de abrahamitiska religionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hur kommer det sig att de tre världsreligionerna kristendomen, islam och judendomen har sina heliga platser i staden Jerusalem? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika religionerna?

Vi kommer under några veckor söka svaret på följande frågor och många fler. Vi ska studera de tre religionerna kristendomen, islam och judendomen, som alla har samma stamfader - Abraham!

Innehåll

Undervisningen ska ge dig möjlighet att:

 • lära dig historien kring Abraham som stamfader
 • känna till några likheter och skillnader mellan de olika religionerna (helig skrift, helig byggnad, grundare, symboler, situationen idag)
 • diskutera och resonera kring hur religionen påverkar samhället och individen 
 • lära dig centrala ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: