Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv Beskrivande text

Skapad 2014-02-18 16:29 i Önstaskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps- nyanser och värdeladdning.

Material

Svenskan 8 (lärobok) s. 26-29

Genomgång och diskussion

Internet (ex: olika resebolags hemsidor)

Avsnitt 3


Arbetsgång

Genomgång och diskussion.

Läsning av olika resetexter och diskussion.

Hitta egen text på internet och byt ut ord, positiva till negativa.

Skriva egen reklamtext.

Bedömning

Parvis muntlig diskussion kring positiva och negativa ord.

Skriv egen ”resebroschyrstext”. Inlämning v.

Matriser

Sv
Sv Beskrivande text

E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning. I huvudsak fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med relativt god språklig variation, enkel textbindning. Relativt väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med god språklig variation, enkel textbindning. Väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Enkla beskrivningar, Enkelt ämnesrelaterat språk I huvudsak fungerande struktur.
Utvecklade beskrivningar 
 Utvecklat ämnesrelaterat språk Relativ väl fungerande struktur
Välutvecklade och nyanserade beskrivningar, Välutvecklat ämnesrelaterat språk Väl fungerande struktur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: