👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP En la ciudad sp år 7

Skapad 2014-02-19 08:00 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Det här är ett arbetsområde där eleverna arbetar med de olika delarna av staden och där man lär sig skriva en vägbeskrivning och komma med tips på sevärdheter.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Det här är ett arbetsområde där ni ska arbeta med olika typer av stadsord och göra vägbeskrivningar. Ni ska också skriva tips på ställe för Zaragoza-eleverna att besöka.

Innehåll

Mål

Tanken med det här området är att ni ska lära er att behärska något som man ofta behöver när man besöker olika platser eller får besök av spansktalande, nämligen vägsbeskrivningar och stadsord. Ni ska formulera er och och anpassa det ni skriver genom att göra beskrivningar och skriva tips. 

Arbetets innehåll

Arbetet kommer att beröra stadsorden och hur man gör vägbeskrivningar. Ni kommer också att skriva och spela in tips för Zaragoza-eleverna om vad ni tycker de ska besöka. 

Innehåll i punktform:

 • Stadsord, byggnader, gator, skyltar osv
 • Vägbeskrivningar, ord och uttryck
 • Modala hjälpverb, till tipsen

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att skriva och läsa olika typer av vägbeskrivningar, bland annat ska ni lära er att följa en beskrivning inom skolan. Ni ska också på olika sätt skriva och läsa om varandras smultronställen i stan och beskriva vad ni brukar och tycker om att göra där. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ni kommer att skriva vägbeskrivningar och öva på olika sätt. Inför att Zaragozaeleverna kommer ska ni göra en vägbeskrivning och dela med er av ett tips. Det kan göras skriftligt, live eller i form av en video. Hur det går kommer att bedömas. 

Reflektion

 • Hur påverkar det prestationerna att ha riktiga mottagare, tycker du?
 • Hur peppar man sig själv att vilja och våga använda sin spanska muntligt?
 • Hur lär man sig att använda det man lär sig i ett område på flera och tillämpa kunskapen på nya moment?
 • Vad kommer först när du arbetar; den spanska du kan eller det du vill säga?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Fg Spanska muntlig förmåga och interaktion, utan publik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din spanska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation och inlevelse.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och i huvudsak korrekt.
Du kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina uttryck.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.