Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen och Napoleontiden

Skapad 2014-02-19 09:15 i Vasaskolan Hedemora
Den franska revolutionen är en av de mest betydelsefulla händelserna i vår världshistoria. Vårt samhälle, liksom många andra samhällen har sina rötter i revolutionen och de ideer som föddes där.
Grundskola 7 Historia
Under några veckor kommer vi att arbeta med den franska revolutionen som pågick under cirka tio år. Den visade att ett folk kunde förändra ett lands lagar och styrelse. Tankarna om demokrati, frihet och jämlikhet spred sig över Europa.

Innehåll

Syfte

Målet med arbetsområdet är att utveckla din förståelse för dagens samhälle genom att du får kunskaper om betydelsen av denna viktiga samhällsomvandling. Ett historiskt perspektiv ger dig redskap att förstå och förändra din egen tid.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Kunna redogöra för de bakomliggande orsakerna till franska revolutionen.
 • Kunna redogöra för delar av revolutionens händelseförlopp.
 • Kunna redogöra för följderna av revolutionen, vilka samhällsgrupper vann - vilka förlorade?
 • Kunna redogöra för vilken betydelse revolutionen hade för andra länder och tider. Vilka spår finns kvar?
 • Kunna beskriva några personer och grupper som var framträdande under franska revolutionen och Napoleontiden.
 • Kunna redogöra för upplysningstidens idéer.

Undervisning

Lärarledda genomgångar, arbetsuppgifter, diskussioner och filmer.

Området avslutas med ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Historia

E
C
A
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: