Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ÅK 8 vt 2016.

Skapad 2014-02-20 22:17 i Korsavadsskolan 7-9 Simrishamn
LPP med bedömningsmatriser.
Grundskola 8 Matematik
Denna LPP används för att tydliggöra vad vi ska arbeta med under vårterminen i år 8.

LPP:n innehåller även två bedömningsmatriser för att ge feedback på hur jag anser att du nått målen under terminen.

Progressionen i kursplanen i matematik ligger till mycket stor del i att öka elevernas säkerhet vad gäller beräkningar, resonemang, metodval samt delaktighet i redovisningar och diskussioner.

Alla kursplanens kunskapskrav tränas inte under varje termin.

Matriser

Ma
Allmänt om dina matematikstudier

Inte tillfredsställande
Tillfredsställande
Väl tillfredsställande
Studieresultat
Om denna aspekt är bedömd som "Inte tillfredsställande" finns oro/risk för att betyg inte kan sättas.
Tar ansvar för sina egna studier
Om denna aspekt är bedömd som "Inte tillfredsställande" bör du lägga mer tid på dina matematikstudier, hemma eller i skolan. Be gärna om hjälp med strategier.
Tar ansvar för studiemiljön
Om denna aspekt är bedömd som "Inte tillfredsställande" anser jag att det måste till förbättringar vad gäller hur du påverkar ditt och andras arbetsklimat i klassrummet. Be gärna om hjälp med strategier.

Ma
Bedömning av avklarade moment i de centrala innehållen, i förhållande till kunskapskraven i år 9.

Området är ännu inte behandlat
Dina insatser inom området är inte på godtagbar nivå än.
Dina insatser inom området är på en godtagbar nivå.
Dina insatser inom området är på en nivå som anses vara goda eller mycket goda
Geometri
- omkrets, area, volym - enheter för omkrets, area och volym - värdera lösningsmetoder - förklara och motivera lösningar
Ekvationer
- ett algebraiskt uttryck och en akvation - verdera lösningsmetoder - förklara och motivera lösningar
Sannolikhet och statistik
- uttrycka sannolikhet i bråkform och procentform - tolka och använda diagram - värdera lösningsmetoder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: