Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el åk 5-6

Skapad 2014-02-24 22:06 i Tallbacksskolan Tierp
Detta är ett tema som handlar om elektricitet. Både hur den framställs och kommer till oss via två hål i väggen.Vi kommer att arbeta med hur ett batteri och glödlampa fungerar, olika ljuskällor och energikällor. Du ska klura ut hur du bäst ska dra och koppla kretsarna i din husmodell för att få belysningen att fungera. Du får också jämföra olika energikällor och fatta beslut om vilken du skulle vilja ansluta ditt hus till.
Grundskola 5 – 6 Teknik Fysik
Detta är ett tema som handlar om elektricitet. Både hur den framställs och kommer till oss via två hål i väggen.Vi kommer att arbeta med hur ett batteri och glödlampa fungerar, olika ljuskällor och energikällor. Du ska klura ut hur du bäst ska dra och koppla kretsarna i din husmodell för att få belysningen att fungera. Du får också jämföra olika energikällor och fatta beslut om vilken du skulle vilja ansluta ditt hus till.

Innehåll

Arbetssätt

 • Göra undersökningar
 • Arbeta i grupp och enskilt
 • Dokumentera dina/era undersökningar
 • Titta på filmer som knyter an till temat
 • Förklara hur du ska dra och koppla kretsar i ditt rum som du bygger i skala 1:10
 • Skriva en redogörelse om olika energiformer

 

Syfte

Vad du ska kunna? Vad ska bedömas?

 • Skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling, ledare och isolator, öppen och sluten krets, glödlampa och ledlampa
 • Förklara hur ett batteri och glödlampa fungerar
 • Fördelar/nackdelar med olika lampor och batterier
 • Rita kretsschema
 • Berätta lite om Thomas Edison
 • Kunna olika energiformer: Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle. Du ska skriva en redogörelse om detta på dator och skicka till mig via Office365.
 • För att kunna nå dessa mål är det bra att du är delaktig i diskussionerna och laborationerna, dokumenterar ditt/ert arbete, använda riktiga ord och begrepp, samarbeta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: