Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing a News Article

Skapad 2014-02-25 14:57 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Du kommer att skriva texter, i det här fallet en nyhetsartikel.
Grundskola 7 Engelska
Nyhetsartikeln är en informerande text där en journalist beskriver något som har hänt. Nyhetsartiklar kan man läsa i både pappers och webbtidningar. De har till uppgift att på ett objektivt och sakligt sätt förmedla information till allmänheten.

Innehåll

Avsnitt 1

En nyhetsartikel bör svåra på frågorna Vem? Vad? Var? När? Hur? och Varför?

Det ska vara en informerande text som sakligt beskriver en nyhetshändelse som kan intressera många människor.

Din nyhetsartikel kommer jag bedömer med hjälp av matrisen nedanför.

Matriser

En
Writing a News Article

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Dina tankegånger hoppar och det gör att innehållet kommer inte riktig fram. Röd tråd saknas.
Dina tankegångar framgår. Din artikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Dina tankegångar framgår tydligt. Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och delvis förklara. Du behandlar ämnet för din artikel på ett utvecklat sätt t.ex. genom att beskriva bakgrund.
Dina tankegångar framgår tydligt. Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara. Du behandlar ämnet för din artikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att beskriva bakgrund och ge exempel.
Struktur och textbindning är
Strukturen i din text är otydligt. Din text saknar en enkel inledning och avslutning.
Din text är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Din text har en struktur som passar en nyhetsartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är delvis styckeindelad.
Din text är sammanhängande och har en utvecklad textbindning. Din text har en struktur som passar en nyhetsartikel t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Din text är sammanhängande och har en välutvecklad textbindning. Din text är välstrukturerat t.ex. genom att du konsekvent genomför styckeindelning, och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk, stil och variation
Du visar osäkerhet i ditt ordval och i din meningsbyggnad.
Du varierar sällan ordvalet men din meningsbyggnad fungerar i huvudsak. Du gör försök att binda samman meningar och satser, men inte på ett varierat vis.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel t.ex. med sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande t.ex. genom att du har både långa och korta meningar- Du använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Språklig korrekthet
Du gör försök att skriva i rätt tempus och böjer oftast verben rätt efter person. Du försöker att följa normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: