👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matilda

Skapad 2014-03-03 15:57 i _Lillskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
Under några veckor läser vi skönlitteratur på engelska och jobbar med boken Matilda skriven av Roald Dahl. Vi läser, tränar lässtrategier och svarar på frågor och gör uppgifter kopplade till boken.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa och förstå skönlitterära texter på engelska. Utveckla ordförrådet. Utveckla förmåga att använda engelska för att kommunicera i skrift. 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi läser boken Matilda skriven av Roald Dahl. Vi jobbar med skriftlig framställning.

Hur?

Vi läser, tränar lässtrategier, utvecklar ordförrådet, svarar på frågor och jobbar med olika skrivuppgifter kopplade till det vi läst.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Din förmåga att läsa, förstå och tolka innehållet samt din förmåga att uttrycka dig i skrift på ett språkriktigt sätt bedöms utifrån dina skriftliga redogörelser för det du läst. Bedömningen sker löpande samt när samtliga uppgifter genomförts och lämnats in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Read fiction - läsa skönlitteratur

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa, tolka och förstå skrift
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text. Läser på raderna. Kan återge något innehåll.
Förstår huvudinnehållet och några detaljer i texten. Läser på raderna och ibland mellan raderna. Kan återge innehållet på ett begripligt sätt.
Förstår huvudinnehållet och detaljer i texten. Läser på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Återger innehållet på ett sammanhängande sätt.
Skriva
Skriver korta och/ eller enkla texter med ett enkelt språk utan större variation.
Uttrycker dig tydligt och relativt säkert. Använder varierat språk. Meningar och sammanhang knyts ihop och det finns en struktur.
Uttrycker dig säkert och välformulerat med ett varierat språk. Använder såväl helhet som detaljer för att beskriva det du läst samt utvecklar budskapet genom att beskriva/ motivera/ ge exempel och förklara. Det finns en logisk struktur med varierad textbindning.
Hantera språket
Finns fel som stör och/ eller förstör vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Använder enkel grammatik.
Finns enstaka fel men mottagaren förstår ändå av sammanhanget. Använder grammatik på ett relativt säkert sätt. Kombinerar korta och långa meningar på ett relativt säkert sätt, oftast med rätt ordföljd.
Har ett korrekt språk vilket gör att mottagaren förstår utan problem. Gör få eller inga grammatiska fel. Varierar meningsbyggnaden och är säker gällande ordföljd.