Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och Samhället

Skapad 2014-03-04 08:00 i Söderskolan Falkenberg
Hur påverkas du av det samhälle du lever i och hur påverkar du det samhälle du lever i?
Grundskola 5 Samhällskunskap

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att fokusera på "Individer och Gemenskaper" och "Rättigheter och rättsskipning".

Du ska utveckla förmågan att analysera, granska och reflektera över olika samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • vuxen - barn
 • killar - tjejer
 • rika - fattiga

Bedömning - vad och hur

Dina egna reflektion som du skriver i driven kommer att ligga till grund för bedömningen av det här området.

Undervisning och arbetsformer

antingen sitta enskilt, parvis eller i grupp och diskutera de olika samhällsfrågor vi är intresserade av utifrån de olika perspektiven exempelvis:

 • Varför bryter en del människor mot lagar, regler och normer som gäller i samhället.
 • Vilka problem finns med samhällets lagar, regler och normer
 • Hur blir man påverkad av det samhälle man lever i och hur kan man påverka samhället man lever i.
 • Varför har tjejer bättre betyg i skolan än killar.
 • ????
 • Fler frågor.....
 • Innehållet i de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vilka problem finns?

Vi lyfter era tankar i helklass.

I slutet av alla diskussioner ska du enskilt skriva i din personliga åsikt i ett dokument som du delar med mig.

Vi kommer också att gå igenom hur en rättegång går till genom att spela upp en rättegångspjäs.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: