Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral år 6

Skapad 2014-03-10 14:22 i Montessoriskolan Falun
Etik och moral är ord som många av oss har hört. Frågan är vad dessa ord betyder? Vi ska i det här området ta reda på det samt en del annat.
Grundskola 6 Religionskunskap Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet är att ni genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska ges förutsättningar att utveckla er förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Det här kommer att bedömas

-Din förmåga att argumentera/diskutera vad som kan anses rätt/fel

-Din förståelse hur normer har skapats/skapas genom t.ex. media

-Din förståelse för några etiska begrepp och hur du använder dem.

 

Matriser

Re Sh
Etik år 6

Lägre nivå
Högre nivå
Metakognitiv förmåga
Reflektera kring moraliska frågor
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Förmåga att hantera information
Använda källor och värdera informationen
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Begreppslig förmåga
Etiska begrepp
Du gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du gör reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: