Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2014-03-10 14:45 i Frillesåsskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap Geografi

Vi ska läsa om vårt land Sverige. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet, vilka naturtyper det finns och var människor i huvudsak bor . Vi ska också lära oss om kartans uppbyggnad.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Innehåll

Vi ska läsa om

 • de svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • fördelningen av Sveriges befolkning, samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • kartan och dess uppbyggnad.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige
 • jämföra var och hur människor lever i olika delar av Sverige, samt läsa om nationella minoriteter som t ex samer
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • titta på filmer om Sverige

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet 
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur
 • använda litteratur och media för att söka kunskap
  kritiskt granska din information
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet
 

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar detta genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del undebyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: