Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och reformationen

Skapad 2014-03-13 03:05 i Alsike skola Knivsta
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten och hur han styr Sverige. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Vilka förändringar sker inom kyrkan?
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Vilka förändringar sker inom kyrkan?

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna:

berättai stora drag, vad som hände under Vasatiden både i samhället och med kyrkan. Du ska visa att du, i stora drag, förstår och kan förklara varför det blev som det blev. Du ska också kunna jämföra något på Vasatiden, tex uppror mot kungen, med något liknande under någon tidigare tidsepok eller hur det ser ut idag. Du ska kunna använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

 

 

 • din förmåga att se samband mellan olika tidsperioder
 • din förmåga att visa att du har grundläggande kunskaper (presentera fakta muntlligt och skriftligt)
 • din förmåga att självständigt söka fakta ur olika källor (samtala om källors trovärdighet)
 • din förmåga att uttrycka åsikter samt reflektera

Bedömning

muntliga diskussioner i helklass och i grupp
inlämningsuppgift

skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: