👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2014-03-13 11:37 i Backa skola Tanum
Vi ska gå igenom och arbeta med kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism.
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med våra fem världsreligioner; kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. I det här arbetsområdet kommer du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om dessa religioner och hur de resonerar kring viktiga livsfrågor.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål för eleven. Du ska bl a få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå hur människors värderingar hänger samman med religioner
 • förstå hur religionen påverkar människors sätt att leva i olika delar av världen
 • kunna särskilja/jämföra de olika religionerna
 • kunna skriva faktatexter

Så här planerar vi att arbeta:

 • läsa texter om de olika religionerna
 • se på olika filmer
 • arbeta med olika frågor/övningar 
 • skriva faktatexter 
 • läxor

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • delta aktivt på lektionerna
 • skriva faktatexter som sedan redovisas muntligt och skriftligt
 • skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6