Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2014-03-15 08:30 i Korsavadsskolan 7-9 Simrishamn
Hur kunde Sverige bli en stormakt? När var Sverige som störst?Vad innebar det att Sverige var en stormakt?
Grundskola 5 Historia Svenska
Sverige har aldrig varit större, Sverige är en stormakt! Då måste väl alla människor haft det riktigt bra!? ELLER? Fanns det verkligen häxor? Vilka straff fick "häxorna"? Tänk om de som straffades egentligen var helt vanliga människor! Kan det vara så? Hur fungerade militärstaten Sverige? Varifrån kommer det konstiga ordet snapphane? Vad gjorde snapphanarna?

Innehåll

Förmågor som ska tränas

Centralt ämnesinnehåll

Så här arbetar vi

Vi kommer att prata och läsa om de händelser som sker i Sverige och delar av Europe under 1600-talet. Dessutom kommer vi att göra gemensamma analyser/övningar för att träna förmågorna.

Vi kommer också att:

se film

arbeta i grupp

redovisa muntligt/skriftligt

 

Detta ska bedömas

Elevens kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Elevens förmåga att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Elevens förmåga att använda historiskt källmaterial samt göra tolkningar och dra slutsatser av dessa.

Elevens förmåga att tolka och visa spår av historien i vår tid.

Elevens förmåga att reflektera över likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Elevens förmåga att använda historiska begrepp.

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Stormaktstiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan redovisa faktakunskaper om viktiga personer under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Kan redovisa faktakunskaper om viktiga händelser under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Kan beskriva/ resonera om kulturmöten.
Visar sin förmåga att resonera/beskriva i ett fåtal sammanhang.
Visar sin förmåga att resonera/beskriva i de flesta sammanhang.
Visar sin förmåga att resonera/beskriva i de flesta sammanhang.
Kan beskriva/ resonera om orsak och konsekvens i historien.
Kan ge få exempel. Kan reflektera.
Kan ge några exempel. Kan reflektera med viss säkerhet.
Kan ge flera exempel. Kan reflektera med säkerhet.
Kan se spår av stormaktstiden idag.
Kan ge ett fåtal exempel på spår och motivera hur de hänger ihop med stormaktstiden.
Kan ge flera exempel på spår och motivera hur de hänger ihop med stormaktstiden.
Kan ge många exempel på spår och motivera hur de hänger ihop med stormaktstiden.
Kan reflektera över likheter och skillnader i historiska tolkningar.
Kan i ett fåtal fall reflektera över detta.
Kan i fler fall reflektera över detta.
Kan i de flesta fall reflektera överdetta.
Ord och begrepp.
Du kan använda och förklara en del av de ord och begrepp som hör till temat.
Du kan använda och förklara många av de ord och begrepp som hör till temat.
Du kan använda de flesta ord och begrepp som hör till temat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: