Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska: tema/ I sagornas värld

Skapad 2014-03-15 18:27 i Modersmål Trelleborg
Vi arbetar med berättande texter, bland annat fabler, folksagor och konstsagor. Eleverna ska också skriva (och illustrera) egna berättelser med inslag av det som är typiskt för respektive genre.
Grundskola 6
Det var en gång... . I det här arbetsområdet, som pågår under veckorna 12-15 och 17-20 ska ni få arbeta med berättande texter.

Arbetsområdet handlar om sagor, fabler och sägner. Syftet är att du ska stifta bekantskap med folksagor, konst sagor och fabler, att du ska ta reda på vad som är typiskt för en saga respektive fabel samt att du ska skriva en saga och en fabel.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov och med en skrivuppgift (saga och fabel) där dina kunskaper kommer att bedömas. ni ska även spela en pjäs av sagan inför föräldraeftermiddag.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.Elevens ska utveckla din förmåga att:- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Undervisningens innehåll och uppgifter

  Du ska få läsa sagor och fabler, på egen hand och tillsammans med lärare och klasskamrater Du ska på egen hand och tillsammans med lärare och klasskamrater kunna peka ut vad i sagan och fabeln som är typiskt för genren. Du ska skriva en egen saga / fabel med alla komponenter som är typiska för genre Så många genrespecifika drag som möjligt  Person- och miljöbeskrivningar (sagan   Dialoger skrivna på rätt sätt (antingen talstreck eller citattecke Skrivregler: Styckeindelning (indrag eller blankrad); skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken, kommatecken, semikolon); stavning. Illustrera din saga eller din fabel! Sagan / fabeln skriver du först som en kladd i din skrivbok och sedan skriver du rent på lösblad och lämnar in. Tänk på att börja med att skriva stödord/anteckningar/tankekarta.  

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

  • Berättande texter
  • Budskap
  • Fabel
  • Saga
  • Folksaga
  • Konstsaga

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Matriser

Skriva sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd
Du har påbörjat arbetet mot målet.
Du kan skriva en saga och en fabel med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. .
Du kan skriva en saga och en fabel med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en saga och en fabel med tydligt innehåll och väl fungerande struktur
Språklig variation
Du har påbörjat arbetet mot målet.
Du har viss språklig varitation.
Du har förhållandevis god språklig variation
Du har god språklig variation
Skrivregler
Du har påbörjat arbetet mot målet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet
Beskrivningar
Du har påbörjat arbetet mot målet.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar
Handling
Du har påbörjat arbetet mot målet.
och enkel handling.
och utvecklad handling.
och välutvecklad handling.
Text och bild
Du har påbörjat arbetet mot målet.
Du kan kombinera din saga och fabel med bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera din saga och fabel med bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan kombinera din saga och fabel med bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du återberättar bara delar av texten så sammanhanget går förlorat.
Du återberättar innehållet i texten korrekt men rakt av utan egen bearbetning.
Du kan redogöra för innehållet och visa att du förstått budskapet.
Du kan redogöra för och diskutera innehåll och budskap och drar paralleller med egna erfarenheter och upplevelser.
Tolka och analysera
Du behöver hjälp med att reflektera över innehållet utifrån egna erfarenheter.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Se likheter och skillnader
Du kan göra enkla jämförelser.
Du gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Du gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Du gör jämförelser med andra böcker du läst eller filmer du sett.
Ge omdöme
Dina omdömen begränsar sig till bra/dålig/tråkig utan motivering varför du tycker så.
Dina omdömen begränsar sig till bra/dålig/tråkig medmotiveringar som t.ex. "för att den är det" eller "för att jag tycker det".
Du talar om vad du tycker och ger en kort men tydlig motivering till ditt omdöme.
I ditt omdöme talar du tydligt om vad du tycker och varför du tycker så på att personligt sätt med ett rikt och varierat ordval och språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: