Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2014-03-16 10:18 i Surteskolan Ale
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
När Gustav Vasa får veta att hans far har halshuggits i Stockholms blodbad blir han rasande. Det är nu han bestämmer sig för att befria Sverige från danskarna. Han vill ha ett självständigt Sverige och han vill själv bli kung.

Innehåll

Vi kommer att lära oss om hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en.

Frågeställningar:

 • Hur är det  i Sverige under Vasatiden?
 • Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar?
 • Hur har folket det under Vasatiden?
 • Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

  Du ska också kunna jämföra något på Vasatiden med hur det ser ut idag tex hur bönderna levde eller något uppror mot kungen. Du ska kunna använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du ska få grundläggande kunskaper om Vasatiden. Du ska kunna:

 • berätta  om hur det gick till när Gustav Vasa blev kung i Sverige.
 • förklara vad ett arvrike är.
 • berätta om ett av Gustav Vasas äventyr i Dalarna och veta varför vi har skidloppet "Vasaloppet".
 • reflektera över trovärdigheten hos olika historiska källor.
 • berätta om varför Sverige krigade mot Danmark och hur Gustav Vasa fick pengar till soldater och krigsskepp.
 • förklara hur Sverige betalade skulderna till Tyskland.
 • känna till vem Martin Luther var och förklara vad reformationen innebar för svenskarna.
 • känna till Dackefejden/Klockupproret
 • reflektera över och jämföra hur människorna hade det på Vasatiden och hur det är idag 
 • berätta om Gustav Vasas söner och deras tid vid makten.
 • reflektera över spår av Vasatiden i dagens samhälle.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med Vasatiden genom att läsa faktatexter, svara på frågor i arbetshäften, delta i diskussioner, skriva faktatexter och se på filmer.

Du kommer få visa vad du lärt dig på ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: