Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IUS Havrestrået plantering

Skapad 2014-03-19 16:07 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Projektplanering i det systematiska kvalitetsarbetet
Förskola
Sedan en längre tid tillbaka har barnen sparat kärnor från frukter för att plantera. Vi bestämde ett drop-ut för att samla pengar till inköp av andra fröer och växter.

De har visat stort intresse för hur saker och ting växer och naturens kretslopp.

Innehåll

Undervisning

Undervisningstillfällen:

Barnen fick rösta fram vilka grödor de vill plantera. Det blev mycket ätliga saker, t.ex. potatis. Detta gjordes i storgrupp.

Tillsammans promenerade vi till Blåsippebacken, tre barn och Karin gick vidare till Plantagen för att inhandla material.

I storgrupp fick barnen tala om och visa vad de köpt. 

Tillsammans förbereder vi utanför entrén för planteringen. Alla hjälps åt att gräva ur rabatten, fylla lådorna med sand och jord. Föräldrarna skänkte jord. 

Beprövad erfarenhet och teoretisk grund:

Av erfarenhet vet vi att alla inte kan göra allt, därav har vi valt att göra en del saker i storgrupp och resterande i mindre gruppkonstellationer. (utifrån socialt, ålder, intresse, språklig utveckling). 

Projektet passar sig naturligt eftersom det är den rätta årstiden att plantera inför kommande säsong.  Att få vara med från början till slut, få uppleva och följa grönsakernas utveckling till en ätlig produkt. 

I Ur och Skurs miljöplan står bl.a. att vi ska arbeta med kompostering, källsortering och närodling. 

På s.55 i "I Ur och Skurs grundbok" (Friluftsfrämjandet) står; "Gården kan ha ett trädgårdsland eller en odlingshörna. Barnen delas in i grupper och tar hand om sitt eget lilla land, där allt från rabarber, rödbetor och kryddor kan odlas. Det är roligt för barnen att sköta om och ta vara på sina egna grödor under hösten."

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: