Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Different perspectives

Skapad 2014-03-20 09:40 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår ifrån kapitel 5 som handlar om Different perspectives
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Konkretiserade mål

 • förstå innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • visa sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • välja och använda sig av en strategi för lyssnande och läsning.
 • välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
 • förtydliga och variera sin kommunikation genom att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
 •  välja och använda sig av strategier som löser problem  och förbättrar interaktionen.
 •  diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då göra jämförelser med egna erfarnheter och kunskaper.

Undervisning

Under arbetets gång kommer ni att få möjlighet att utveckla era engelska kunskaper genom att visa er förståelse för texter vi läser i form av frågor och diverse uppgifter, genom att arbeta med ordkunskap, översätta för att återberätta på svenska och engelska . Ni får tillfälle att bearbeta språket skriftligt i form av sammanfattningar och reflektioner samt en skriftlig inlämningsuppgift. Vi kommer också att träna på hur ni formulerar er muntligt genom att ha debatter och muntliga övningar och då får ni också möjlighet att träna på hur ni tolkar talad engelska, dvs hur väl ni förstår engelska då ni lyssnar.

Vi kommer under 4 veckors tid att arbeta med Different perspectives på olika vis. Vi kommer att arbeta med läsförståelse och skriftliga och muntlig produktioner. Vi kommer att arbeta enskilt, parvis och i grupp.  Dessutom arbetar vi med prepositioner i wb S. 147-150 samt adverb s.141-145.

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur du förstår det du läser och hör
 • produktion, dvs hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt

 

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Förståelse

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
Vad du förstår när du lyssnar
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i olika texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i olika texter.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i olika texter .

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntliga framställningar i olika ämnen kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och oftast sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika ämnen kan du formulera dig... - oftast varierat och tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt
I muntliga framställningar i olika ämnen kan du formulera dig... - varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar i olika ämnen kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och oftast sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika ämnen kan du formulera dig... - oftast varierat och tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: