Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi ÅK 5 VÅRMARKNAD (Odlingsprojekt)

Skapad 2014-03-20 15:17 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Ett odlingsprojekt som innefattar en växts liv; pollinering, nedbrytning, fotosyntes, ekologiska samband, gruppering etc.
Grundskola 5 Biologi
Ett odlingsprojekt som innefattar en växts liv; pollinering, nedbrytning, fotosyntes, ekologiska samband, gruppering etc.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att pröva och värdera med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder och utveckla förtrogenhet med biologins begrepp, modeller, samspel och teorier. 

CENTRALT INNEHÅLL

ARBETSSÄTT

Du kommer i 8 veckor framöver att delta i ett odlingsprojekt. Tillsammans med andra i din grupp kommer du att odla plantor till en kommande Vårmarknad. Syftet med Vårmarknaden är att fira in våren samt att samla in pengar till den kommande Norgeresan.

Under arbetets gång kommer ni att dokumentera era plantor, både i textform och i bild. Det är viktigt att ni "rår om" eran odling och vattnar enligt rekommendation. 

Ni kommer också ansvara för en speciell planta. En planta som ni ska utesluta något för. Det kan t.ex vara att ni inte ska vattna den, eller att ni ska placera den mörkt. Det kommer ni få veta mer om sedan.

Under veckorna kommer ni även att fördjupa er:
...i växters olika delar.
...hur de fortplantar sig.
...vilka olika försvar de har mot sina fiender.
...fotosyntesen.
...på vilka sätt de sorteras.
...och vem Carl von Linné var.

Begreppen du kommer att lära dig är:
nedbrytning, fotosyntes, pollinering, ekologiska samband, foderblad, kronblad, stjälk, ståndare, pistill, nektar, herbarium

Avslutningsvis kommer du att lära dig vad ett herbarium är och få möjligheten att göra ditt eget under sommarlovet. Vilka växter du ska ha med tar vi tillsammans i klassen. 

BEDÖMNING

-Din förmåga att samtala om och diskutera växters liv samt delar och föra diskussioner framåt. (ekologiska samband) 
-Din förmåga att arbeta med odlingen. (fältstudien)
-Din förmåga att dokumentera i text och bild.
-
Din förmåga att dela med dig av dina frågeställningar.
-Din förmåga att jämföra dina resultat med andra, se likheter och skillnader och ge förslag på hur man kan förbättra undersökningen.
-Din förmåga att förstå och använda dig av de nya begreppen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: